H

eidi Waem is Partner in het advocatenkantoor DLA Piper te Brussel waar zij het Data, Privacy en Cybersecurity team leidt.

Heidi’s praktijk richt zich op alle aspecten van privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, met name compliancewerk, strategisch advies, geschillenbeslechting, bijstand in geval van cyber incidents en due diligence. Zij heeft ook een achtergrond in het bredere domein van intellectuele eigendom (m.n. auteursrecht en bedrijfsgeheimen), consumentenrecht en contractenrecht (in het bijzonder R&D overeenkomsten; licentieovereenkomsten en software development overeenkomsten).

Heidi is lid van de Raad voor de Journalistiek, de onafhankelijke adviesraad van Smartschool en de Privacy Council van Beltug.

Alvorens advocaat te worden heeft zij een diploma vertaler (Frans – Italiaans – Nieuwsgrieks) behaald aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken te Antwerpen.

Heide Waem

Andere docenten »