P

eter De Roy werkt als grafisch vormgever vooral voor editoriale projecten, cultuurhuizen, overheid en het grafische vak (papierproducenten, letterontwerpers en uitgevers…).

Als nevenproject runt hij een letterpress atelier waar nieuwe wegen worden gezocht om via de oude boekdruktechniek grafisch werk te maken. Typografie wordt hier terug heel tastbaar.

Hij is sporadisch uitgever onder het imprint Huis Hut en doceerde meer dan 25 jaar grafische vormgeving en typografie aan KASK Gent en LUCA School of Arts Brussel, waar hij momenteel de werkplaats Printmaking leidt.

Peter De Roy
© Alain Six

Andere docenten »