F

Frank E. Blokland (Leiden, 1959) volgde van 1978 tot 1982 de opleiding Grafische en Typografische vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (KABK). Als student richtte hij in 1980 de succesvolle werkgroep Letters] op.

In 1985 won Blokland de jaarlijkse letterontwerp-wedstrijd van Chartpak in de VS en verscheen zijn Bernadette als afwrijflettertype. In 1987 ontwierp hij de letters op het Homomonument in Amsterdam. Daarna volgden nog vele opdrachten, zoals de belettering van het Joodse Weeshuis in Leiden en het Franciscanessen-monument in Oegstgeest. In dezelfde tijd ging Blokland zich verder toeleggen op het kappen van letters in steen.

In 1990 schreef hij het boek bij de Teleac cursus Kalligraferen, de kunst van het schoonschrijven, waarvan 16.000 exemplaren over de toonbank gingen. In datzelfde jaar richtte hij de Dutch Type Library op. Sinds 1987 is hij docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Als senior docent geeft hij les in schrijven, lettertekenen, letterontwerpen en fontproductie op de afdeling Grafisch Ontwerpen. Sinds 1995 is Blokland verbonden als senior docent en onderzoeker aan het Plantin Instituut.

Blokland sprak op menige internationale conferentie, zoals TYPO Labs en de ATypI edities. Eind jaren negentig van de vorige eeuw initieerde en organiseerde hij de ontwikkeling van DTL FontMaster, geavanceerde software voor de professionele digitale fontproductie. Blokland ontwierp verder onder meer de lettertypes DTL Documenta Sans en DTL Haarlemmer (op basis van tekeningen van Jan van Krimpen).

In 2016 verdedigde hij zijn proefschrift aan de Universiteit Leiden, waarin hij de hypothese testte dat Gutenberg en zijn Renaissancistische collega’s een verregaand gestandardiseerd systeem ontwikkelden voor de productie van de textura-drukletter en dat dit systeem vervolgens werd geëxtrapoleerd voor de ontwikkeling van de romeinse drukletter. In 2022 ontving Blokland het Laureaatschap Honoris Causa van het Plantin Instituut.

Frank Blokland
Lezing door Frank Blokland op de academische zitting in 2019. © Frederik Hulstaert.

Andere docenten »