A

l vele jaren heeft het Plantin Instituut voor Typografie een vriendenvereniging genaamd Plantinia. Al onze alumni, docenten en sympathisanten kunnen zich aansluiten en leveren met hun lidgeld een belangrijke bijdrage aan de instandhouding en doorontwikkeling van het Plantin Instituut.

Ook in 2024 werken wij verder aan onze missie. Met onder meer een totaal vernieuwde, eenjarige en modulair opgezette zaterdagopleiding, het Plantin Programma Typografie en Boek. Alle onderdelen daarvan zijn nu apart te volgen. De lessen zijn nog meer praktijkgericht.

De vernieuwde focus op typografie en boekontwerp wordt duidelijk voorgesteld op onze nieuwe website. In onze webshop kan je voor aparte lesonderdelen inschrijven en meteen afrekenen.

Het vernieuwen van het curriculum en het ontwikkelen van een nieuwe website hebben veel middelen gevraagd, zowel qua inzet van de medewerkers als qua financiën. Daarom willen we graag vragen of jij ook jouw steentje wil bijdragen aan het vernieuwde Plantin Instituut.

Wij vinden het belangrijk om in verbinding te blijven met degenen die ons een warm hart toedragen. Wij informeren alle vrienden van Plantinia over onze activiteiten en nodigen ze uit voor deelname aan de academische zitting, studiebezoeken, enz.

Twee formules

  • Voor 40 euro per jaar ben je PlantinGezel en word je voor de academische zitting en één of twee studiebezoeken uitgenodigd.
  • Voor 200 euro per jaar ben je PlantinGenoot. Bovenop de voordelen van de PlantinGezellen krijg je ook een exclusieve rondleiding in de Ensor-tentoonstelling (Museum Plantin-Moretus) en mag je één dagdeel van de zaterdagopleiding gratis meevolgen.

Wij ontvangen graag je betaling op ons rekeningnummer BE04 4098 5623 7131 onder vermelding van: donatie 2024, je naam en je e-mailadres.

Binnentuin Museum Plantin-Moretus, juni 2022
Receptie in de binnentuin van het Museum Plantin-Moretus.

Kalender

  • Studiebezoek aan Huis Draeck, een huis uit de vijftiende eeuw. Gastheer Eddy Kerssens heeft een bijzondere boekencollectie, met manuscripten, oude drukken en bijzondere boekbanden. Zaterdag 4 mei, van 14 tot 16.30 uur, exclusief voor PlantinGenoten.
  • Studiebezoek aan het atelier van Patrick Goossens in Wilrijk. Het gaat over een unieke collectie drukpersen uit de 19eeeuw, handgietvormen, industriële gietmachines, werkende Linotype- en Monotype-zetmachines en nog veel meer. Enkele machines worden door vrijwilligers gedemonstreerd. Datum nog te bepalen (juni 2024, weekdag, namiddag).
  • In de sporen van Plantin: afstudeerwerken van Type design 2022–23 en 2023–24 en van Book design 2024. Van 2 juni tot 25 augustus in de expozaal van het MPM. PlantinGenoten krijgen een guided tour.
  • Academische zitting met de diploma-uitreiking en feestelijke receptie in de binnentuin van het Museum Plantin-Moretus (MPM). Zondag 29 september.
  • Gegidst bezoek aan de expo ‘Staten van verbeelding: Ensor en het grafisch experiment’ in het MPM. Zondag 13 oktober om 11 uur, exclusief voor PlantinGenoten.
Bezoek aan het atelier van Patrick Goossens in Wilrijk.